Sample
roye0710@gmail.com 0544464544


ב - 30 באוקטובר כולם בוחרים כן  
כי חייבים לשמור על הבית שלנו

חינוך ונוער

הוועד המקומי קשוב לכל צורך ודרישה עבור ילדינו הגדלים בישוב.
גם בתחום זה השקיע הוועד משאבים רבים ודאג לתת מענה לכל צורך

מה עשינו בתחום החינוך והנוער?

 • שיפוץ מתקני המשחקים.
 • שיפוץ מגרש הספורט.
 • הוספת מתקנים לגן קשת.
 • הקמת פרגולה בגן.
 • מתן מתנות לעולים לכיתה א'.
 • הוספת מלגות לסטודנטים.
 • שיפוץ תחנת ההסעה.
 • הקמת מערך הסעות לתלמידי המושב.
 • בניית תכנית לפעילויות לתלמידי בית הספר.
 • מתן מענה וסיוע בפתרון בעיות בתחום החינוך של ילדי המושב.

יעדים חדשים-

 • המשך שיתוף פעולה פורה והדוק עם צוות גן קשת.
 • המשך פעילויות לתלמידים.
 • המשך מערך ההסעות לבית הספר.

 

כתובתינו

כפר רות

מטה 'כן'

0544464544

דוא"ל

roye0710@gmail.com

מוזמנים ומוזמנות להציע רעיונות חדשים בתחום החינוך והוער ולתרום לשינוי