Sample
roye0710@gmail.com 0544464544


ב - 30 באוקטובר כולם בוחרים כן  
כי חייבים לשמור על הבית שלנו

פיתוח ותשתיות

הדאגה היום יומית של הועד המקומי האמון על פיתוח תשתיות ותחזוקה טומנת בחובה מגוון רחב של נושאים כגון:
גינון, ביוב, תאורה, מתקני ציבור ועוד..

מה עשינו בתחום הפיתוח והתשתיות?

 • שיפוץ מגרש הספורט.
 • שלט כניסה מהודר לכל משק.
 • שיפוץ מבנה מזכירות ועד מקומי.
 • שיפוץ מבנה מזכירות ועד אגודה.
 • שיפוץ המועדון.
 • שיפוץ בית הכנסת.
 • התקנת מתקני כושר.
 • שיפוץ המקלט המרכזי והסבתו לשימוש דו תכליתי.
 • החלפת מרכזיית חשמל ראשית.
 • התקנת פרגולה בבית הכנסת.
 • הכנת תכנית לחידוש הכבישים.
 • הכנת תכנית להקמת מדרכות.
 • הכנת תכנית הסדרי תנועה.
 • הכנת תכנית לשיפוץ מגרש המשחקים.

יעדים חדשים-

 • ביצוע תכנית לחידוש הכבישים.
 • מתן שמות לרחובות ביישוב.
 • הקמת שביל ייעודי להולכי רגל מסביב למושב.
 • ביצוע תכנית הסדרי תנועה.
 • הקמת מבנה לחוגים ופעילות קהילתית.
 • ביצוע תכנית לשיפוץ מגרש המשחקים.
 • ביצוע תכנית להקמת מדרכות.

כתובתינו

כפר רות

מטה 'כן'

0544464544

דוא"ל

roye0710@gmail.com

שתפו אותנו ברעיונות חדשים בתחום הפיתוח והתשתיות