Sample
roye0710@gmail.com 0544464544


ב - 30 באוקטובר כולם בוחרים כן  
כי חייבים לשמור על הבית שלנו

איכות הסביבה

נושא איכות הסביבה והקיימות שהתפתח בארץ בשנים האחרונות
לא ישאיר את כפר רות מאחור. 

מה עשינו בתחום איכות הסביבה?

 • ביצוע פרויקט ניקיון ופינוי פסולת מקיף במושב.
 • פרויקט פינוי רכבים נטושים.
 • התקנת פחי אשפה ברחבי המושב.
 • הקמת פינת מחזור.
 • הקמת פינת איסוף גזם.
 • הקמת גינות ציבוריות צומחות ומטופחות.
 • הקמת בוסתן מייסדים.
 • סינון החול בגינות אחת לחודשיים.
 • פיתוח וטיפוח חורשת עצים לתפארת.
 • ביצוע פעילות שוטפת למען סביבה ירוקה.
 • התקנת מתקני 'שקי-קקי' לאיסוף צרכי כלבים.
 • טיפול במפגעים סביבתיים (כגון שפכי ביוב, עצים שנופלים ועוד)
 • ביצוע ימי שפע בשיתוף המועצה והתושבים.

יעדים חדשים-

 • המשך הגברת המודעות לסביבה ירוקה.
 • המשך דאגה לניקיון וטיפוח המושב.
 • המשך יישום תכנית שוטפת לגינון ואחזקת הגינות הקיימות.

איכות הסביבה

כתובתינו

כפר רות

מטה 'כן'

0544464544

דוא"ל

roye0710@gmail.com

מזמינים אתכם ואתכן להציע רעיונות חדשים ולשמור ביחד על איכות הסביבה